Årsmøte og Årsrapport


Årsmøtet for Porsgrunn menighet er utsatt til 25.april (fra 11.april) , etter gudstjenesten i Østre Porsgrunn kirke, kl 12.15. Les årsrapporten her: Årsrapport 2020

 

Menighetens Årsmøte blir søndag 25 april  i Østre Porsgrunn Kirke etter gudstjenesten (ca kl 12.15)

Saker: Årsrapport

Årsregnskap

Anledning til å komme med innspill og

ønsker for menighetsutvikling

Årsrapporten vil i år ikke bli lest opp i sin helhet på årsmøtet. Den kan fås i papirform ved henvendelse til kirkekontoret. Den kan leses her: Årsrapport 2020

 

Tilbake